Valberedningens förslag 2021

Brf Dubbelbössan – Årsstämma den 15 april 2021

Valberedningens förslag;

§ 14 Fråga om arvoden till styrelse och suppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. (Prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kr).
Lagstadgade bikostnader till arvoden (sociala avgifter) betalas av föreningen.
Revisors arvode förhandlas av styrelsen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter och ingen suppleant.
Om medlem på årsmötet anmäler sitt intresse kan en eller två suppleanter väljas.

Ledamöter att väljas vid årsstämman:
Johanna Lerström            2 år nyval
Svenne Gustavsson          2 år omval
Anna Rizzon                      1 år omval

Suppleant att väljas av årsstämman:
Ingen suppleant anmäld för närvarande. Kom gärna med förslag.
?                                   1 år nyval

Två ledamöter valda av tidigare årsstämma:
Viktor Linder                   1 år kvar
Adrian Culafic Dias        1 år kvar

Vi tackar Klas Wilborg och Lola Bodin, som avgår från styrelsen, för allt deras arbete under de gångna åren!

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att anlitas som revisor:
Mats Lehtipalo  1 år omval
Godkänd revisor på Adeco revisorer KB

§ 17 Val av valberedning
Förslag mottages tacksamt på årsmötet!

för valberedningen
Barbro Forsgårdh och Gunnar Sandberg

Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan torsdag den 15 april 2021 klockan 19.00.

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning kommer årsmötet även i år att genomföras som ett digitalt årsmöte, där man kopplar upp sig på distans.

Instruktioner om hur man kopplar upp sig till årsmötet kommer att finnas på föreningens hemsida www.dubbelbossan.se/arsmote och länk till årsmötet kommer att finnas tillgänglig en timme innan årsmötet. Har du några frågor eller funderingar om hur du kopplar upp dig så ber vi dig kontakta någon i styrelsen eller maila styrelsen@dubbelbossan.se.

Årsredovisningen för 2020 finner du här: www.dubbelbossan.se/arsredovisning.

Om du har frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen@dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda på Skogvaktargatan 2A senast torsdag den 8 april 2021.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Barbro Forsgårdh eller Gunnar Sandberg i valberedningen.

Hjorthagen i mars 2021

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Klas Wilborg, Anna Almbrandt Rizzon, Viktor Linder, Adrian Culafic Dias och Johanna Lerström.

Valberedningens förslag 2020

Brf Dubbelbössan – Årsstämma den 10 juni 2020

Valberedningens förslag;

§ 13 Fråga om arvoden till styrelse och suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. (Prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr).

Lagstadgade bikostnader till arvoden (sociala avgifter) betalas av föreningen.

Revisors arvode förhandlas av styrelsen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex ledamöter och ingen suppleant.

Om medlem på årsmötet anmäler sitt intresse kan en suppleant väljas.

Ledamöter att väljas vid årsstämman:

Klas Wilborg                     1 år nyval

Viktor Linder                    2 år nyval

Adrian Culafic Dias         2 år nyval

Suppleant att väljas av årsstämman:

Ingen suppleant anmäld för närvarande. Kom gärna med förslag.

Tre ledamöter valda av tidigare årsstämma:

Svenne Gustavsson         1 år kvar

Lola Bodin                        1 år kvar

Anna Rizzon                     1 år kvar

Vi tackar Tommy Finnman, som på egen begäran avgår från styrelsen, för allt hans arbete under åren!

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att anlitas som revisor:

Mats Lehtipalo  1 år omval

Godkänd revisor på Adeco revisorer KB

§ 17 Val av valberedning

Förslag mottages tacksamt på årsmötet!

för valberedningen

Barbro Forsgårdh och Gunnar Sandberg

Kallelse till årsmöte 2020

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan onsdagen den 10 juni 2020 klockan 19.00.

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning kommer årsmötet att genomföras som ett digitalt årsmöte, där man kopplar upp sig på distans.

Länk och instruktioner om hur man kopplar upp sig till årsmötet kommer att finnas på föreningens hemsida www.dubbelbossan.se/arsmote i god tid innan årsmötet. För de som inte har möjlighet att delta digitalt kommer lokalen på Artemisgatan 8 att finnas tillgänglig, men med hänvisning till risken för smittspridning rekommenderas den digitala lösningen.

Årsredovisningen för 2019: www.dubbelbossan.se/arsredovisning.

Vi kommer att på stämman först klara av formalia enligt dagordningen, och sedan informera om pågående projekt med byte av portarna och upp­rustningen av Artemisgatans gårdsida. Det finns även utrymme för övriga frågor. Om du har frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen[at]dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda på Skogvaktargatan 2A senast onsdag den 3 juni 2020.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Barbro Forsgårdh eller Gunnar Sandberg i valberedningen.

Hjorthagen i maj 2020

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Klas Wilborg,
Anna Almbrandt Rizzon, Edward Nordendahl och Viktor Linder.

Renoveringen entrégård Artemisgatan 14-20

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS! 

Vecka 39 påbörjas renoveringen av körbana, gångbanor och planteringar på parksidan av Artemisgatan 14-20

Arbetet börjar vid port nr. 14 och fortskrider succesivt mot port nr. 20 och den lilla parken vid gaveln där. Hela arbetstiden beräknas till 10 veckor.

Under tiden ber vi alla som har cyklar och annat stående i cykelställ och på gångar att ställa undan dessa.

Hela planen finns att se här: Ritning sida 1Ritning sida 2

Hälsningar gårdsgruppen och styrelsen Brf Dubbelbössan

Mail: styrelsen@dubbelbossan.se

 

 

Årsmöte 2019

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan onsdagen den 24 april 2019 klockan 19.00 i föreningslokalen på Artemisgatan 8. Vi bjuder på kaffe, te och bulle.

Vi kommer att på stämman först klara av formalia enligt dagordningen, men sedan finns det utrymme för övriga frågor. Om du har frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen@dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda på Skogvaktargatan 2A senast onsdag 17 april 2019.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Barbro Forsgårdh eller Gunnar Sandberg i valberedningen.

Hjorthagen i mars 2019

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Klas Wilborg,
Anna Rizzon Almbrandt och Edward Nordendahl.

Årsmöte 2018

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan tisdagen den 17 april 2018 klockan 19.00 i föreningslokalen på Artemisgatan 8. Vi bjuder på kaffe, te och bulle.

Vi kommer att på stämman först klara av formalia enligt dagordningen, men sedan finns det utrymme för övriga frågor. Om du har frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen@dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda Skogvaktargatan 2A senast tisdag 10 april 2018.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Barbro Forsgårdh eller Gunnar Sandberg i valberedningen.

Hjorthagen i mars 2018

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Klas Wilborg,
Anna Rizzon Almbrandt och Edward Nordendahl.

Extra stämma 15 maj 2017

På årsstämman i april 2017 beslutades att ändra stadgarna för att anpassa dessa till lagen om ekonomiska föreningar som ändrats.

Enligt våra stadgar krävs två stämmor för att ändra stadgarna och därför kallar vi till en extra stämma i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan måndagen den 15 maj 2017 klockan 18.30 i styrelselokalen på Skogvaktargatan 2A.

Enda ärendet på denna extra stämma är att besluta att ändra stadgarna.

Hjorthagen i maj 2017

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Edward Nordendahl, Klas Wilborg och Anna Rizzon Almbrandt.

Årsmöte 4 april 2017

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan tisdagen den 4 april 2017 klockan 19.00 i lokalen på Artemisgatan 8. Vi bjuder på kaffe, te och bulle.

Vi kommer att på stämman först klara av formalia enligt dagordningen, men sedan finns det utrymme för övriga frågor. Om du har frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen@dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda Skogvaktargatan 2A senast tisdag 28 mars 2017.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Andreas Vikström eller Barbro Forsgårdh i valberedningen.

Årsredovisningen för 2016 är upplagd på hemsidan, den finner du här =>.
Vill du ha ett utskrivet exemplar, kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mail till styrelsen@dubbelbossan.se.

Dagordning finner du här =>

Hjorthagen i mars 2017

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Gunnar Sandberg, Klas Wilborg, Anna Rizzon Almbrandt och Edward Nordendahl.