Årsmöte

Uppdatering 2021-04-15: För att komma till mötet, klicka på denna länk. Mötet börjar kl 19. Gå gärna in några minuter tidigare.

Årsmöte i Brf Dubbelbössan ska enligt stadgarna hållas senast den 30 juni. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post senast fyra veckor före ordinarie och två veckor före extra föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

Medlem som önskar lämna förslag (motion) till stämma skall anmäla detta
senast den 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

Årsmötet kommer även i år att hållas genom en tjänst som heter Zoom. För att gå in i ett möte behöver man installera en app. Man kan ladda ner appen genom att gå in på Zooms hemsida, välja sin typ av enhet och sedan följa instruktionerna. För att gå med i mötet klickar man på en länk som kommer att dyka upp på den här sidan en stund innan årsmötet börjar. Här finns instruktioner över hur man använder appen.
Installera appen och testa den i god tid innan årsmötet så du inte får problem att komma in senare.

OBS! Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning kommer årsmötet den 15 april 2021 att genomföras som ett digitalt årsmöte, där man kopplar upp sig på distans. Länk och instruktioner om hur man kopplar upp sig till årsmötet kommer att finnas på denna sida i god tid innan årsmötet.

Protokoll från tidigare årsmöten återfinns nedan: