Föreningens fastigheter

Byggnad

Föreningen förvärvade 2010-03-16 fastigheterna Dubbelbössan 6, Dubbelbössan 7 samt Studsaren 12 i Stockholms kommun. Föreningens fastigheter består av 3 flerbostadshus på adresserna Artemisgatan 14,16,18,20, Skogvaktargatan 2,2A,4,4A samt Dianavägen 11,11A. Fastigheterna byggdes 1947, 1950, 1951 och föreningen äger marken för fastigheterna.

Lägenheter och lokaler

Den totala byggnadsytan uppgår till 4 329 kvm, varav 3 151 kvm utgör lägenhetsyta och 1 178 kvm lokalyta. I föreningen finns 3 parkeringsplatser. Föreningen hyr endast ut parkeringar till de boende och i dagsläget är det kö till parkerings-platserna.

Lägenhetsfördelning

  • 13 st 1 rum och kök
  • 17 st 2 rum och kök
  • 21 st 3 rum och kök
  • 4 st 4 rum och kök

Av dessa lägenheter är per 1 november 2021, 51 upplåtna med bostadsrätt och 4 med hyresrätt samt 25 lokaler. Intäkter från lokalhyror utgör ca 30 % av föreningens totala intäkter.

Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler.

Föreningsfrågor

Bostadsrättsföreningen registrerades 2008-05-24 hos Bolagsverket och föreningens ekonomiska plan registrerades 2010-03-11. För att se när föreningens nuvarande gällande stadgar registrerades, se föreningens stadgar.

Organisationsanslutning

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna (tidigare SBC).