Renovering

Innehåll

Här kommer svar på några vanliga frågor som brukar dyka upp inför renoveringar och ombyggnationer. Om du inte hittar svaret på din fråga är du närsomhelst välkommen att höra av dig till oss på styrelsen@dubbelbossan.se.

Alla åtgärder måste utföras på ett fackmannamässigt korrekt sätt, det är det första och viktigaste. För många arbeten krävs att de utförs av certifierade/ ackrediterade installatörer – t ex vid arbeten som rör våtutrymmen, gas, el, vatten och avlopp samt heta arbeten (svetsning). Den hantverkare du anlitar ska veta vad som krävs.

BYGGANMÄLAN

Ingrepp i bärande väggar eller som väsentligt påverkar i installationer kräver att en bygganmälan görs. Här finns en länk till Stockholms stadsbyggnadskontor som är myndighet som hanterar detta, där allt detta finns bra förklarat:
http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Anmalan/
http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Flytt-av-kok-eller-badrum-/
Hur väggarna är uppbyggda och om de är bärande eller inte måste en fackman avgöra. Föreningen har inga uppdaterade ritningar över respektive lägenhet. Väggar som inte är bärande får ändras och byggas, men ska godkännas av styrelsen innan rivning/bygge påbörjas eftersom ändringar i planlösningen t ex kan påverka luftflöden (ventilation). Maila oss bara en skiss/enkel beskrivning på vad ni vill göra, så tittar vi på den och återkommer.

Som ritnings/planeringsunderlag kan ni hämta hem de ritningar som finns i Stadsbyggnadsexpeditionen på Fleminggatan 4. Man kan se en del handlingar hemifrån med e-legitimation, men det är enklast att gå dit och tanka hem dem gratis (ta med USB-minne och en god portion tålamod). Man kan också beställa ritningar som tjänstemännen letar fram, men det kan kosta en del. Föreningen har nybyggnads-typritningar över fastigheten, men man kan inte lita på att de fortfarande stämmer. Några måttsatta ritningar / kontrollmätta ritningar finns inte heller, det är bara att ta fram tumstocken.

ASBEST

Var uppmärksam då asbest påträffats vid tidigare renoveringar i fastigheterna.

GAS

Anlita alltid fackman vid flytt av vatten, el och gas. Den gamla gasmätaren i köket om en sådan finns kvar, är inte längre i bruk och får tas bort. De får dock bara tas bort av en auktoriserad gasinstallatör. Om gasarbeten inte utförs av installatörer med extremt bra koll kan gasen antändas och explodera. Extremt viktigt alltså, att välja rätt installatör. Be installatören ta en titt på huvudgaskranen i samband m ev gasarbeten, så att den inte läcker. På Stockholms gas hemsida finns en lista på auktoriserade gasinstallatörer.

SPIS/UGN

När det gäller köket räcker vår elcentral inte till för elspis/hällar i fastigheterna på Skogvaktargatan och Dianavägen. Därför är bara gasspis/gashäll tillåten. Kontrollera att din gasspis är anpassad till stadsgas, som vi har i våra gasledningar – de flesta nya gasspisar är det. Gashäll+elugn går däremot fint eftersom en ugn inte drar lika mycket ström som en spis. Gasspis+gasugn går också utmärkt. I fastigheten på Artemisgatan är elcentralen tillräcklig så där är är elspis tillåten.

FLÄKT

Fläkt får inte anslutas till frånluftskanal, eftersom vi inte har några imkanaler i fastigheten (speciella ventilationskanaler anpassade till fett och matos). Om man kopplar en spisfläkt på vanliga frånluften rubbas hela frånluftsystemet och våra kanaler fylls med fett och matos (=stopp i luftflödet, ohyra och unken lukt). Det betyder att kolfilterfläkt är den enda köksfläkt som är godkänd.

BADRUM

Inom vår förening har vi gamla Lintec WC moduler. Tillverkaren för dessa är i konkurs och inga originaldelar finns på marknaden. KENTEX har tagit fram en ersättningsmodell som heter IDEAL 400 för att kunna byta ut dessa utan att bryta tätskikt och med minimal påverkan.
Rörmannen i Bromma AB har erfarenhet med att byta dessa. De går att hitta på www.rormannen.se.
Det har nu också kommit en ersättningsarm till spolknappen för runt 500 kr.

FIBERNÄT OCH SKÅP TILL FIBER

Det är viktigt att tänka på att skåpen till fibernätet i lägenheterna och fibernätet är föreningens egendom, om något går sönder med fibern så står den boende för kostnaden om åverkan gjorts (tex vid renovering). Mer information på sidan om fibernätet.

STÖRANDE LJUD

Tänk på att renoveringar väldigt ofta stör dina grannar. Om du inte har möjlighet att anlita hantverkare som utför jobb dagtid, eller själv kan utföra arbetet dagtid, håll dig vän med dina grannar genom att meddela i förväg när du tänker renovera. Undvik slipande, hamrande, sågande och andra störande arbeten efter kl 19. Ljud färdas längre i husets stomme och vattenledningar än man kan tro, ibland sprids de till andra änden av huset. Innan ombyggnationen påbörjas ska bygghandlingar/ ritning/ skiss på tänkta åtgärder skickas/lämnas till oss i styrelsen för godkännande.

YTTERDÖRR

Din lägenhetsdörr ansvarar du själv för och du kan byta den. De dörrar vi använder i föreningen är ”Prodoor R31 Säkerhetsdörr RC3”. Färgen på utsidan ska matcha övriga i huset men på insidan kan du välja färg själv. https://www.prodoor.se/sakerhetsdorrar-sakra-dorrar/

MARKISER

Vår förening har som ambition att hålla ihop helheten i våra nya fina fasader genom enhetliga färger på markiserna.

  • För de boende på Artemisgatan rekommenderar vi en enfärgat gulbeige markisväv i serien Orchestra från Dickson, som heter ”ORC 7548 120 Ivoire” som funkar fint med alla fasaders kulörer och inte bländar när solen gassar.
  • En markis med en bredd lika som det vita ”balkongfältet” i fasaden. Vikarmar behövs inte när markisen är så liten.
  • Om det går att få så är vita ”markisarmar” och kassetter att föredra eftersom de syns mindre mot den vita putsen.
  • Markisen ska monteras på den släta vita omfattningen och INTE utanför, på den färgade fasadputsen eftersom den är mycket svårare att laga, se bild nedan (opedagogiskt nog med en äldre, randig markis)!

Exempel på markis ovanför balkongdörr och fönster.

Här är förslag på en bra tillverkare, och en lämplig markismodell: http://www.markis.nu/produkter/utomhus/fonstermarkis/haga/


Hör bara av er om något känns oklart och lycka till!

Styrelsen för brf Dubbelbössan