Extra stämma 7 november 2023

På årsstämman i april 2023 beslutades att ändra stadgarna för att anpassa dessa till lagen om ekonomiska föreningar som ändrats.

Enligt våra stadgar krävs två stämmor för att ändra stadgarna och därför kallar vi till en extra stämma i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan tisdagen den 7 november 2023 klockan 18.30 i styrelselokalen på Skogvaktargatan 2A.

Den bifogade kallelsen med dagordningen har också ha gått ut i alla medlemmars brevlådor.

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan

Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan 
torsdag den 27:e april 2023 klockan 19.00. I år kommer mötet som vanligt att äga rum i möteslokalen på Artemisgatan 8, källarplanet.

Årsredovisningen för 2022 finner du här dubbelbossan.se/arsredovisning.

Förslag på nya stadgar för att följa lagändringar kommer att tas upp på årsmötet. Du kan redan nu läsa dessa här. En kortare beskrivning om vad som ändrats kommer med kallelsen på brevlådan.

Om du har frågor du vill ta upp finns det flera olika sätt att kontakta styrelsen senast måndag 24 april.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till valberedningen.

Hjorthagen i mars 2023

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Viktor Linder, Adrian Culafic Dias, Johanna Lerström, Barbro Forsgårdh, och Emilia Bergman.

Nytt bredband från Ownit

Uppdatering 2023-03-28
Zitius har äntligen lyckats meddela sina underleverantörer (våra tjänsteleverantörer för bredband mm) att deras tjänst till dem upphört. Det innebär att alla våra gamla tjänster har sagts upp och eventuella fakturor för april blivit makulerade. Tyvärr verkar de meddelat fel datum, vi jobbar på att även fakturorna för mars ska makuleras och krediteras utan att vi boende ska behöva trycka på om det.

  • Uppdatering angående nuvarande tjänster och bindningstid:
  • Comhem (nu Tele2) via tre hål i väggen: Har du idag bredband och TV via comhem så kommer det att fortsätta att fungera fram till och med 2023-06-30. Du kommer dock ha dubbelt via Ownit under tiden. Fortsatt tjänst och eventuell bindningstid förbi detta datum upphävs eftersom det inte längre kommer att finnas ett avtal med Tele2 och föreningen.
  • Bredband/TV via öppen fiber och Zitius, oavsett leverantör: Har du idag bredband och/eller TV via fibern kommer denna tjänst automatisk att upphöra och eventuell bindningstid som finns kvar kommer att upphävas eftersom din leverantör nu inte längre kommer att kunna leverera via Zitius nät. Detta gäller även Ownit. Faktura för mars Har du fått en förskottsfaktura för mars som förfaller i månadsskiften hoppas vi att din leverantör hinner makulera den innan den förfaller till betalning. Hinner de inte göra det så är det bäst att ändå betala den och sen begära pengarna tillbaka.

Då det 10-åriga avtalet med Zitius (nu Telia) löper ut 2023-03-01 föreslog styrelsen att det skulle tecknas ett kollektivt avtal. Som det beslutades på stämman har Styrelsen utrett och tecknat kollektivt bredband och TV. Valet föll på Ownit och det kommer att ingå i avgiften för alla boende.

Det som kommer att ingå är 1000/1000 Mbit bredband, ett mindre TV-paket, och även fast telefoni.

Som det aviserades i fredags i allas brevlådor så kommer Ownit snart att komma ut med den nya utrustningen som behövs.

  • Fiberkonverterare (omvandlar fiberkontakt till vanlig nätverkskontakt)
  • Router (behövs om man vill nyttja TV eller telefoni)
  • TV-box

Fiberkonverterare, router, och TV-box tillhör föreningen och får inte tas med vid flytt.

Vill man ha TV så behöver man använda deras router. Vill man använda sin egen router så kan man be Ownits support att brygga routern. Då kopplar man in sin router i deras och kan fortfarande använda TV-boxen.

Vill man ha fler kanaler än de som ingår kan man kontakta Ownit för en uppgradering. Tack vare vårt mindre kanalpaket så får vi 50 kr rabatt på månadskostnaden på paketen vid uppgradering. Se mer om Ownits TV-erbjudanden och uppgradera på deras hemsida.

Det ingår också fast telefoni. Detta är en gratistjänst och vill man nyttja den betalar man enbart för samtal och minuter. Prisinformation finns på Ownits hemsida.

Mer information kommer snart att komma från Ownit till era brevlådor.

Styrelsen

Valberedningens förslag 2022

Valberedningens förslag till styrelse och revisor brf Dubbelbössan 2022. Till årsstämman 28/4 2022. Enligt stadgan ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Viktor Linder, 2 år omval
Adrian Culafic Dias, 2 år omval

Suppleant
Emilia Bergman, 1 år nyval

Ledamöter som valdes 2021
Svenne Gustavsson, 1 år kvar
Johanna Lerström, 1 år kvar​
Barbro Forsgårdh, 1 år kvar

Revisor
Mats Lehtipalo, 1 år omval
Godkänd revisor, Adeco Revisorer KB

För valberedningen
Lola Bodin, Tommy Finnman, Klas Wilborg

Kallelse till årsmöte 2022


Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan 
torsdag den 28:e april 2022 klockan 19.00. I år kommer mötet att äga rum i möteslokalen på Artemisgatan 8, källarplanet.

Årsredovisningen för 2021 finner du här dubbelbossan.se/arsredovisning.

Om du har frågor du vill ta upp kan finns olika sätt att meddela på kontaktsidan eller så kan du lägga en lapp i ordförandes brevlåda senast to 21 april 2022. Svenne Gustavsson, Dianavägen 11, 2 trappor

Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Lola Bodin, Klas Wilborg eller Tommy Finnman i valberedningen.

Hjorthagen i mars 2022

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Anna Almbrandt Rizzon, Viktor Linder, Adrian Culafic Dias, Johanna Lerström och Barbro Forsgårdh.

Valberedningens förslag 2021

Brf Dubbelbössan – Årsstämma den 15 april 2021

Valberedningens förslag;

§ 14 Fråga om arvoden till styrelse och suppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. (Prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kr).
Lagstadgade bikostnader till arvoden (sociala avgifter) betalas av föreningen.
Revisors arvode förhandlas av styrelsen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter och ingen suppleant.
Om medlem på årsmötet anmäler sitt intresse kan en eller två suppleanter väljas.

Ledamöter att väljas vid årsstämman:
Johanna Lerström            2 år nyval
Svenne Gustavsson          2 år omval
Anna Rizzon                      1 år omval

Suppleant att väljas av årsstämman:
Ingen suppleant anmäld för närvarande. Kom gärna med förslag.
?                                   1 år nyval

Två ledamöter valda av tidigare årsstämma:
Viktor Linder                   1 år kvar
Adrian Culafic Dias        1 år kvar

Vi tackar Klas Wilborg och Lola Bodin, som avgår från styrelsen, för allt deras arbete under de gångna åren!

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att anlitas som revisor:
Mats Lehtipalo  1 år omval
Godkänd revisor på Adeco revisorer KB

§ 17 Val av valberedning
Förslag mottages tacksamt på årsmötet!

för valberedningen
Barbro Forsgårdh och Gunnar Sandberg

Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan torsdag den 15 april 2021 klockan 19.00.

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning kommer årsmötet även i år att genomföras som ett digitalt årsmöte, där man kopplar upp sig på distans.

Instruktioner om hur man kopplar upp sig till årsmötet kommer att finnas på föreningens hemsida www.dubbelbossan.se/arsmote och länk till årsmötet kommer att finnas tillgänglig en timme innan årsmötet. Har du några frågor eller funderingar om hur du kopplar upp dig så ber vi dig kontakta någon i styrelsen eller maila styrelsen@dubbelbossan.se.

Årsredovisningen för 2020 finner du här: www.dubbelbossan.se/arsredovisning.

Om du har frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen@dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda på Skogvaktargatan 2A senast torsdag den 8 april 2021.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Barbro Forsgårdh eller Gunnar Sandberg i valberedningen.

Hjorthagen i mars 2021

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Klas Wilborg, Anna Almbrandt Rizzon, Viktor Linder, Adrian Culafic Dias och Johanna Lerström.

Valberedningens förslag 2020

Brf Dubbelbössan – Årsstämma den 10 juni 2020

Valberedningens förslag;

§ 13 Fråga om arvoden till styrelse och suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. (Prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr).

Lagstadgade bikostnader till arvoden (sociala avgifter) betalas av föreningen.

Revisors arvode förhandlas av styrelsen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex ledamöter och ingen suppleant.

Om medlem på årsmötet anmäler sitt intresse kan en suppleant väljas.

Ledamöter att väljas vid årsstämman:

Klas Wilborg                     1 år nyval

Viktor Linder                    2 år nyval

Adrian Culafic Dias         2 år nyval

Suppleant att väljas av årsstämman:

Ingen suppleant anmäld för närvarande. Kom gärna med förslag.

Tre ledamöter valda av tidigare årsstämma:

Svenne Gustavsson         1 år kvar

Lola Bodin                        1 år kvar

Anna Rizzon                     1 år kvar

Vi tackar Tommy Finnman, som på egen begäran avgår från styrelsen, för allt hans arbete under åren!

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att anlitas som revisor:

Mats Lehtipalo  1 år omval

Godkänd revisor på Adeco revisorer KB

§ 17 Val av valberedning

Förslag mottages tacksamt på årsmötet!

för valberedningen

Barbro Forsgårdh och Gunnar Sandberg