Extra stämma 7 november 2023

På årsstämman i april 2023 beslutades att ändra stadgarna för att anpassa dessa till lagen om ekonomiska föreningar som ändrats.

Enligt våra stadgar krävs två stämmor för att ändra stadgarna och därför kallar vi till en extra stämma i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan tisdagen den 7 november 2023 klockan 18.30 i styrelselokalen på Skogvaktargatan 2A.

Den bifogade kallelsen med dagordningen har också ha gått ut i alla medlemmars brevlådor.

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan