Skadedjur

Råttor, getingar, bin, och vägglöss saneras av försäkringsbolaget. De har avtal med någon av de skadedjursbekämpningsföretag som är verksamma i staden. Oftast är det Nomor eller Anticimex. Kontakta föreningens försäkringsbolag för att höra vilket företag de har avtal med.