Styrelsen

Namn Roll Invald
Svenne Gustavsson Ordförande 2010
Viktor Linder Styrelseledamot 2019
Adrian Culafic Dias Styrelseledamot (kassör) 2020
Johanna Lerström Styrelseledamot 2020
Barbro Forsgårdh Styrelseledamot 2021
Emilia Bergman Suppleant 2022

Kontakta styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen så kan du maila till styrelsen[at]dubbelbossan.se eller ringa på telefon 070-280 87 47. Som alternativ kan du även lämna en lapp i föreningens brevlåda på Skogvaktargatan 2A, källardörren under ”Pecorial”-skylten.

Valberedningen

Valberedning fram till nästa årsstämma är Margareta Hansson och Laura Alvarez Lopez (sammankallande).