Fibernät / bredband

Brf Dubbelbössan har installerat ett fibernät fastigheterna. Detta kan användas för all möjlig kommunikation. Det är viktigt att tänka på att skåpen till fibernätet i lägenheterna och fibernätet är föreningens egendom, om något går sönder med fibern så står den boende för kostnaden om åverkan gjorts (t ex vid renovering). Även fiberkonverterare, router, och TV-box tillhör föreningen och får inte slängas eller tas med vid flytt.

För närvarande har vi Ownit som tjänsteleverantör på vårt fibernät.

Lokalinnehavare vänder sig direkt till Ownit för att höra vilka tjänster som erbjuds.

För boende så ingår för närvarande följande tjänster i avgiften:

  • 1000/1000 Mbit bredband
  • TV-paket mini
  • IP-baserad telefoni

För att kunna använda dessa tjänster behövs en fiberkonverterare för bredbandet. För TV och IP-telefoni behövs en router och TV-box från Ownit. Detta har föreningen köpt in. För boende finns alla dessa enheter tillgodo. Lokalerna får stå för egen router men fiberkonverterare tillhandahålls.

Som boende kan man gå in på Ownits hemsida och uppgradera sina tjänster, t ex kan man skaffa ett större TV-paket om man önskar. Alla utökade tjänster står den boende själv för och faktureras för detta direkt av Ownit.

OBS! Felanmälan vid problem med internet skall alltid göras till Ownit.