Fibernät/ bredband

Brf Dubbelbössan har installerat ett så kallat öppet fibernät i sina fastigheter för bredband, tv och telefoni.I alla lägenheter och kommersiella lokaler finns fibernät indraget och fibernätet är knutet till en oberoende kommunikationsoperatör.

Det är viktigt att tänka på att skåpen till fibernätet i lägenheterna och fibernätet är föreningens egendom, om något går sönder med fibern så står den boende för kostnaden om åverkan gjorts (tex vid renovering).

Varje hushåll och kommersiell lokal kan själv välja operatör och tjänster via tjänsteportalen www.zmarket.se.

OBS! Felanmälan vid problem med internet skall alltid göras till den tjänsteleverantör som du valt tex Bahnhof, Tyfon, Bredband2, Telia etc.