Mäklarinformation

Som service till fastighetsmäklare och blivande köpare har vi sammanställt de vanligaste frågorna om vår förening Brf Dubbelbössan. Är det någon information som saknas så tveka inte att kontakta styrelsen.

Senast uppdaterad: 2023-06-13

BYGGNADEN

 • Vilket år är huset byggt?
  1947, 1950, 1951
 • Vilket är föreningens juridiska namn?
  Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan
 • Är föreningen klassad som en äkta eller s.k. oäkta bostadsrättsförening?
  Äkta bostadsrättsförening.
 • Vilket år köpte föreningen huset?
  2010.
 • Äger föreningen marken eller tomträtt?
  Föreningen äger marken.

AVGIFTEN

 • Har det diskuterats eller beslutats om avgiftsändringar i föreningen?
  Beslut om avgiftshöjning sker årligen efter att budget fastställts.
 • När och hur (ökad eller minskad) skedde en avgiftsförändring senast?
  Senaste höjningen var 2023 med 3% och sedan 15% till. Innan dess 2013 med 10%.

KABEL-TV/ BREDBAND

 • Vilken leverantör av Kabel-TV har föreningen? Vad ingår i avgiften?
  Comhem (Tele2) fram till 2023-06-30.
 • Vilken leverantör av Bredband har föreningen? Vad ingår i avgiften?
  Ownit. Det ingår bredband 1000/1000 Mbit, TV-paket mini samt telefoni via fiberanslutningen. Läs mer på sidan om fibernätet i fastigheten.

DISPOSITION AV FÖRENINGENS FASTIGHET

 • Antal bostadsrätter?
  51 st
 • Antal hyresrätter?
  4 st
 • Antal lokaler i föreningen? Upplåtelseform? Är samtliga lokaler uthyrda?
  13 st kommersiella lokaler, hyreskontrakt, alla är uthyrda.
 • Vilken verksamhet är det i föreningens lokaler?
  Restauranger, Tobaksaffär, Frisör, Hundrehab, Skönhetssalong mfl.
 • Finns det garageplatser/parkeringsplatser i föreningen? Kostnad? Kö?
  3 parkeringsplatser. Avgiften följer Stockholmshems prissättning. När en plats blir ledig annonseras den ut till medlemmarna och intresserad med längst kontraktstid får platsen.
 • Har föreningen några gemensamhetslokaler? Om ja, vilka är de?
  Nej.
 • Övriga utrymmen i föreningen är (ex. Cykelrum, barnvagnsrum etc.)
  Cykelrum/ barnvagnsrum finns i alla fastigheter.
 • Kommande och gjorda renoveringar
  Se underhållsplanen på hemsidan.
 • Är V/A-stammar bytta eller planerade att åtgärdas? När skedde stambytet?
  2003 Stambyte, 2014 Byte avloppsstam, 2022 byte avloppstam resterande fastigheter.
 • Är el-stigare åtgärdade eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden?Vilken var åtgärden?
  2003 Byte av samtliga elinstallationer.
 • Är fasaden åtgärdad eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden? Vilken var åtgärden?
  2016 Fasadrenovering.
 • Är trapphuset åtgärdat eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden?
  2013 Målning av trapphus och byte av belysning.
 • Är taket åtgärdat eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden? Vilken var åtgärden?
  1989 Takrenovering.
 • Är fönster åtgärdade eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden? Vilken var åtgärden?
  2003 Fönsterbyte.
 • Är hiss/ar åtgärdad/e eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden? Vilken var åtgärden?
  Hiss saknas i samtliga fastigheter.
 • Är grunden åtgärdad eller planerade att åtgärdas? När skedde senaste åtgärden? Vilken var åtgärden?
  Nej och ingen planerad åtgärd.
 • Finns det en tvättstuga i föreningen? Om ja, vilken utrustning är det? Är det några planer på att åtgärda den, i så fall när?
  2011 Ny tvättstuga. Två tvättmaskiner, en torktumlare, två torkskåp, en mangel.
 • Finns det några balkongplaner i föreningen? Hur se planerna ut? Om det redan finns balkonger, När skedde senaste åtgärden? Vilken var åtgärden?
  Finns balkonger, 2016 renoverades alla balkonger.
 • Fungerar byggnadens öppna spisar/kakelugnar? Om ja, Är de undersökta, i så fall när och vad blev utslaget?
  Fastigheterna har inga öppna spisar/ kakelugnar.
 • Är vinden exploaterad? Om ja, När exploaterades den? Om nej, Kommer den att exploateras, i så fall när?
  Nej, och det finns inga planer på detta i dagsläget.
 • Vilken typ av ventilation är det i byggnaden? Åtgärdad eller planerad att åtgärdas?
  Självdrag.
 • Vilken typ av köksfläkt är tillåten att installera s.k. ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter?
  Endast kolfilterfläkt är tillåten.
 • Vilken typ av uppvärmning har byggnaden?
  Fjärrvärme.
 • Är det några planerade renoveringar framöver utöver vad som angivits ovan?
  Se underhållsplan på hemsidan Tryck här=>

FÖRENINGSINFORMATION

 • Vilken är föreningens ekonomiska förvaltare? Kontaktperson/tfn nr.
  Simpleko AB (dotterbolag till Riksbyggen), telefon 010-175 72 00 eller e-post info@simpleko.se.
  Se Simplekos mäklarinformation.
 • Vem tillhandahåller information gällande ex. ägare, ägarstruktur, storlek, andelstal och månadsavgift? (lägenhetsförteckning/s.k. mäklarbild el liknande)?
  Föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko genom NyMedlem.
 • Vilken är föreningens tekniska förvaltare? Kontaktperson/tfn nr.
  Svanströms el & vvs AB, telefon 020-150505 eller info@svanstromsel.se.
 • Vem har hand om föreningens pantförteckning?
  Föreningens ekonomiska förvaltare.
 • Tar föreningen ut en överlåtelseavgift? Om ja, hur mycket och vem belastas kostnaden?
  Ja, för närvarande 2,5% av prisbasbeloppet. För 2022, 1208 kr. Debiteras köparen.
 • Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Om ja, hur mycket?
  Ja, 1% av prisbasbeloppet, för 2022 är det 483 kr.
 • Tillåter föreningen en juridisk person som köpare?
  Nej.
 • Tillåter föreningen delat ägande? Om ja, har ni några synpunkter på ägarstrukturen?
  Bedöms från fall till fall.
 • Tillåter föreningen andrahandsuthyrning? Om ja, vilka kriterier har ni för att godkänna den?
  Endast giltiga skäl som följer hyreslagen och efter godkänd ansökan till styrelsen.
 • Tillåter föreningen att lägenheten utnyttjas som övernattningslägenhet?
  Bedöms från fall till fall.

ÖVRIGT

 • Har föreningen några obligatoriska åtaganden för medlemmarna så som t.ex. vår/höststädning? Om ja, vilka obligatoriska åtaganden har ni?
  Nej, inga obligatoriska åtaganden.
 • Är det någon övrig information som köparen behöver veta?
  Elledningarna i våra fastigheter på Skogvaktargatan och Dianavägen är inte dimensionerade för att klara elspisar. Det är därför inte tillåtet att byta ut sin gasspis till elspis. Det är däremot tillåtet att installera gashäll med elektrisk ugn.
  Fastigheten på Artemisgatan har ledningar som klarar elspis och där är det därför tillåtet.
 • Till vilken adress skickas medlemsansökan för den nya köparen?
  Ansökan skickas in via ny-medlem. Se vår ekonomiska förvaltare för mer information.