Underhållsplan

Genomförd åtgärd År
Takrenovering 1989
Stambyte 2003
Fönsterbyte 2003
Byte av samtliga elinstallationer 2003
Ny belysning i allmänna utrymmen 2007
Ny tvättstuga 2011
Nytt låssystem för portar etc 2011
Målning trapphus 2013
Nya armaturer trapphus 2013
Fibernät indraget 2013
Ny fjärrvärmecentral 2013
Ny asfalt på gångväg, Skogvaktargatan 2013
Målning samtliga källarfönster 2013
OVK-besiktning utförd 2013
Nya fastighetselcentraler 2013
Byte av samtliga elements termostater 2015
Renovering avloppsstam, Artemisgatan 2015
Nya hängrännor och stuprör 2015
Renovering/ omgjutning av balkonger 2016
Nya balkongräcken 2016
Omputsning av fasader 2016
Renovering entréväg, Artemisgatan 2019
Nya entréportar 2020
Det planerade underhållsbehovet av föreningens fastigheter beräknas till ca 1,3 Mkr för den närmaste 5-årsperioden. Åtgärder som planeras framgår nedan:
Planerad åtgärd År Kostnad Tkr.
Renovering avloppsstam, Skogvaktarg. & Dianav. 2021 1300