Fakturaadress & bank

Fakturor till föreningen ska alltid skickas till vår ekonomiska förvaltare Simpleko AB på nedanstående adress:

Det går bra att maila fakturor via e-post: simpleko@ironmountain.com OBS! Vårt ID nummer 31801 måste framgå på fakturan och formatet måste vara PDF eller TIFF.

Fakturor via vanlig post skickas till nedanstående adress:
Brf Dubbelbössan
c/o Simpleko AB
ID 31801
Box 1071
831 29 Östersund

Brf Dubbelbössans organisationsnummer är 769618-8437.

Bankuppgifter: Nordea företagskonto: 1513 24 03263.

Föreningen är försäkrad hos Protector Forsikring ASA,
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Avtalsnr 1127052, kundnr 1313865