Valberedningens förslag 2022

Valberedningens förslag till styrelse och revisor brf Dubbelbössan 2022. Till årsstämman 28/4 2022. Enligt stadgan ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Viktor Linder, 2 år omval
Adrian Culafic Dias, 2 år omval

Suppleant
Emilia Bergman, 1 år nyval

Ledamöter som valdes 2021
Svenne Gustavsson, 1 år kvar
Johanna Lerström, 1 år kvar​
Barbro Forsgårdh, 1 år kvar

Revisor
Mats Lehtipalo, 1 år omval
Godkänd revisor, Adeco Revisorer KB

För valberedningen
Lola Bodin, Tommy Finnman, Klas Wilborg