Extra stämma 15 maj 2017

På årsstämman i april 2017 beslutades att ändra stadgarna för att anpassa dessa till lagen om ekonomiska föreningar som ändrats.

Enligt våra stadgar krävs två stämmor för att ändra stadgarna och därför kallar vi till en extra stämma i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan måndagen den 15 maj 2017 klockan 18.30 i styrelselokalen på Skogvaktargatan 2A.

Enda ärendet på denna extra stämma är att besluta att ändra stadgarna.

Hjorthagen i maj 2017

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Edward Nordendahl, Klas Wilborg och Anna Rizzon Almbrandt.