Information om årsstämma

Årsstämma för Brf Dubbelbössan kommer att ske tisdag den 25 mars 2014 kl 19.00 i lokalen på Artemisgatan 8.

Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna lämnas in innan den 31 januari 2014 och kan antingen mailas till styrelsen(at)dubbelbossan.se eller lämnas i föreningens brevlåda på Skogvaktargatan 2A.

Har du förslag på personer till styrelsen så kontakta Lena Gustavsson eller Jockum Wibom i valberedningen.

Styrelsen har beslutat att inte göra någon höjning av avgifterna för bostadsrättslägenheterna för 2014. Avseende hyreslägenheterna så pågår förhandling om hyreshöjning och vi återkommer så fort förhandlingen är klar.