Förlängd gratisperiod bredband

Internetleverantörer Tyfon har av misstag avslutat gratisperioden för Dubbebössan den 28 februari istället för 31 mars. Tjänsten kom inte igång igen förrän den 12 mars vilket gör att gratisperioden förlängs till den 12 april 2014.

OBS! Efter den 12 april måste varje hushåll själv välja internetleverantör och betala för sitt abonnemang. Detta görs via tjänsteportalen http://www.qmarket.se/.