Värmeproblem löst

Föreningens nya fjärrvärmecentral har nu justeras in av Fortum och värmeproblemet i vissa av våra fastigheter är nu löst.

För att få bästa möjliga effekt så ber vi alla att lufta sina element. Om du behöver hjälp med detta så kontakta fastighetsskötaren på telefon 0771-661570 (öppet 08:00-15:00) eller via e-post: felanmalan@renabforvaltning.se

Hälsningar Styrelsen