Fasad- och balkongrenovering

vår och sommar 2016

År av sol, smuts, regn och användning har slitit hårt på våra hus. Insidan har vi ägnat stor omsorg åt de senaste åren, men nu behöver även utsidan ses över och tas omhand. 

Fasaderna behöver putslagas och ska återfå sina ursprungliga färgsättningar och kvaliteter. El och installationer ska ses över, trappor lagas, räcken riktas och målas, takfötter och snickerier målas. Balkongplattorna ska lagas eller rivas och gjutas om, och alla balkongräcken ska återfå sin ursprungliga utformning. 
Senare i höst kommer vi inleda arbetet med att se över och byta ut portarna.

 Puts och Tegel, en erfaren och välrenommerad entreprenör, har efter noggrann upphandling under vintern anlitats för att göra jobbet och har hela tiden en nära dialog med oss i styrelsen. 

Arbetet kommer utföras i tre etapper. Den första etappen är omfattar Artemisgatans gatufasad (för att drabba uteserveringarna så lite som möjligt), samt Dianavägens/Skogvaktargatans innergård (där balkongplattorna är i sämst skick). Etappindelning och tidplan uppdateras löpande. Eftersom putsarbeten måste utföras när det är frostfritt ute kommer renoveringen att infalla under våren och sommaren och ofrånkomligt innebära plomberade balkongdörrar, byggställningar utanför fönstren, inplastade fönster och stängda friskluftsventiler. Vi försöker göra det så smidigt det går och får hjälpas åt att härda ut om det blir en varm sommar och se fram emot en fin höst. Arbetet måste helt enkelt göras för att husen ska hålla.

Här finner du tidplan och etappindelning:

Eventuella frågor som rör renoveringen kan mailas direkt till Jonas Sjöholm på Puts och Tegel jonas.sjoholm@putsotegel.se.

Det går också bra att maila till styrelsen@dubbelbossan.se och att ställa frågor på årsmötet den 7 april.

Med förhoppning om en skön vår,
/styrelsen