Årsstämma 11 mars 2013

Igår hade föreningen årsstämma då årsredovisningen för 2012 fastställdes. I år blev det inga förändringar i styrelsen då årsmötet omvalde Svenne Gustavsson, Lola Bodin och Gunnar Sandberg som styrelseledamöter på två år samt Gunilla Andersson och Andreas Visktröm som styrelsesuppleanter på ett år. På förra årsmötet valdes valdes Janne Dahlgren, Tommy Finnman och Klas Wilborg på två år så de har ett år kvar.